Einars saga

"Det var en gång en pojke, och han träffade en DRAKE! Men draken var snäll och kunde prata. Då frågade pojken "Varför är du snäll och kan prata?" Och då svarade draken "för jag kan flyga också!". Sen kom det en flicka till pojken, och hon sa "kom, kom lilla pojke, kom till mitt hus! Vi har väntat på en pojke!" och så gick pojken med flickan, och vet du, då fick pojken se ett SLOTT! Flickan bodde i ett slott! Och hade en mamma och en pappa! Det var ju jättebra! 
Och sen, sen kom draken! Men draken bodde där också, för han var så snäll. Och i huset fanns det TVÅ tv, en som man kunde spela minecraft på eller någonting annat man vill spela, och en tv där man kan titta på Youtube tillexempel. Och nu var sagan slut!"

Denna saga är ordagrant nedskriven! Tänk så mycket Einar har utvecklats i sitt prat och ordförråd! Och fantasin, den är med. 😍 älskade unge!